De vereniging

De Vereniging Volkstuin Complexen Leusden is sinds 1981 een vereniging van mensen die er plezier in hebben, zelfstandig, alleen of met elkaar te tuinieren. Een hobby, die soms best uitgroeit…!.

De vereniging beheert 2 volkstuincomplexen in de gemeente Leusden: De Punt (135 tuinen), gelegen aan de Kanaalweg en De Valeriaan (46 tuinen), gelegen aan de Laapeerseweg.

Beide complexen zijn verdeeld in kavels van 50/75/100/150 m2 die onze leden kunnen huren.

Vroeger waren het vooral ‘AOW-ers of mensen met een modaal inkomen’ die een volkstuin huurden.

Tegenwoordig is een volkstuin een gewild object voor amateurtuinders van alle leeftijden.

Er is zoveel interesse voor onze tuinen dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan.

De vereniging telt op dit moment ongeveer 200 leden.

Ze heeft ten doel: ‘het doen uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord’.

Natuurlijk houd je je daarbij aan de regels: je onderhoudt je tuin naar behoren, ruimt regelmatig overblijfsels op, in overleg met de tuincommissaris. Een en ander met inachtneming van de regels van de vereniging, opgenomen in het Tuinreglement.

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging.

   
© VVCL