De vereniging


Over ons

De Vereniging Volkstuin Complexen Leusden bestaat sinds 1981. Een vereniging van mensen die er plezier in hebben om op zelfstandige wijze, alleen of met elkaar, te tuinieren. Een hobby, die soms best uitgroeit…!.

De vereniging heeft ten doel: ‘het doen uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord’.

Vroeger waren het vooral ‘AOW-ers of mensen met een modaal inkomen’ die een volkstuin huurden.
Tegenwoordig is een volkstuin een gewild object voor amateurtuinders van alle leeftijden.
Er is zoveel interesse voor onze tuinen dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan.
De vereniging telt op dit moment ongeveer 200 leden.

Locaties

De vereniging beheert 2 volkstuincomplexen in de gemeente Leusden:

  • De Punt (135 tuinen), gelegen aan de Kanaalweg
  • De Valeriaan (46 tuinen), gelegen aan de Laapeerseweg.

Beide complexen zijn verdeeld in kavels van 50/75/100/150 m2 die onze leden kunnen huren.

Regels

Natuurlijk houd je je bij het tuinieren aan de regels: je onderhoudt je tuin naar behoren, ruimt regelmatig overblijfsels op, in overleg met de tuincommissaris. Een en ander met inachtneming van de regels van de vereniging, opgenomen in het Tuinreglement.