Moestuin huren

3 tuin huren b

Inschrijven
Om een moestuin te huren moet je je eerst inschrijven als lid van VVCL.

Onderaan deze pagina staat het inschrijfformulier,

- dit even downloaden + opslaan

- dan invullen + weer opslaan

- daarna als bijlage mailen naar het secretariaat:    vvcl.leusden@gmail.com

Kosten
Eenmalige kosten:   voor inschrijven en waarborgsom
De inschrijving kost € 10,-, dit gaarne gelijk met het inschrijven overmaken naar:

Penningmeester VVCL, rekeningnummer: NL 63 INGB 0004 7729 35


Zodra je een tuin hebt gekregen, betaal je eenmalig een waarborgsom van € 0,80 per m2. 

Bij beëindiging ontvang je de borg terug als de tuin schoon is opgeleverd.

Jaarlijkse kosten
De contributie van de vereniging bedraagt € 10,- per jaar.

De huur is vanaf 01-01-2021 vastgesteld op € 0,55 per m2 per jaar.

In het 1e kwartaal wordt de factuur verstuurd.

Wachtlijst

Op dit moment heeft de VVCL een wachtlijst, het enige tijd duren voordat er een tuin vrij komt.


  

Een moestuin, veel werk...?

De periode maart-april-mei is de drukke tijd, i.v.m. grond gereed maken en zaai- en plantwerk. 
Daarna komt de nadruk te liggen op onderhoud van de grond en verzorging van de gewassen.
De werkzaamheden zien er in grote lijnen als volgt uit:

  • Februari-maart:          Bodembewerking
  • April-mei:                  Zaaien, eerste oogst, wieden
  • Juni-september:         Verzorging van de planten, bij-zaaien, oogsten... wieden
  • Oktober-november:    Schoonmaken
  • December-januari:     Oogsten van wintergroentenFormulier downloadenopslaan op eigen PC, invullen, weer opslaan, mailen als bijlage naar vvcl.leusden@gmail.com