Moestuin huren

3 tuin huren b

Inschrijven
Om een moestuin te huren moet u zich eerst inschrijven als aspirant-lid van de VVCL.

Onderaan deze pagina staat het inschrijfformulier aspirant-lid,

- dit formulier downloaden + opslaan

- dan (digitaal) invullen, ondertekenen + weer opslaan

- daarna het ingevulde formulier als bijlage mailen naar het secretariaat:    vvcl.leusden@gmail.com


Kosten
(per 1 januari 2024)
Inschrijfgeld: eenmalig € 17,50
Dit overmaken naar rekeningnummer: NL 63 INGB 0004 7729 35
t.n.v. VVCL Leusden


Bij toewijzing van een tuin:
A. Jaarlijks contributie van de vereniging € 25,-
B. Jaarlijks huur van de kavel € 0,80 per m2.
C. Eenmalig een waarborgsom van € 0,80 per m2
D. Eenmalig een borg voor een complexsleutel en een waterkraansleutel € 35,-

Hierna ontvangt u een bewijs van lidmaatschap.

Bij beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u de borg terug als de tuin schoon is opgeleverd.
In het 1e kwartaal wordt de factuur verstuurd.

Wachtlijst

Op dit moment heeft de VVCL een wachtlijst, het kan enige tijd duren voordat er een tuin vrij komt.


Medetuinder

Elk lid kan samen tuinieren met één medetuinder (gezinslid, vriend(in) e.a.).
Dat kan zodra een tuin aan de hoofdtuinder is toegewezen.
Een medetuinder is een volwaardig lid van de vereniging en werkt mee onder toezicht en verantwoordelijkheid van de hoofdtuinder.

 

1. Inschrijf formulier aspirant lid

2. Inschrijf formulier medetuinder

3. Mutatie formulier

4. Opzeggen formulier

 
Formulier downloadenopslaan op eigen PC, (digitaal) invullen, weer opslaan, mailen als bijlage naar vvcl.leusden@gmail.com