Een tuin huren bij de VVCL

sam 0116

Als u een tuin van de VVCL wilt gebruiken, dient u lid te worden van de vereniging. Met die vereniging sluit u een ‘gebruikersovereenkomst’.


De kosten

  • Bij inschrijving betaald men eenmalig inschrijfkosten van 10,- euro.
  • De contributie per lid van de vereniging bedraagt € 10,- per jaar.
  • Voor de huur van de tuin wordt jaarlijks € 0,45 per m2 in rekening gebracht.
  • Voor de schoon opgeleverde tuin die men gaat gebruiken, wordt een borg betaald van € 0,80 per m2. Bij beëindiging van het lidmaatschap krijgt men dit bedrag, mits de tuin weer schoon wordt opgeleverd, retour.
  • Voor een extra sleutel die toegang tot het complex geeft, betaalt men een eenmalige borgsom van € 30,-, die men bij inlevering weer terugkrijgt. Bij opzegging dient de sleutel(s) bij de tuincommissarissen ingeleverd te worden.

Op basis van de ontwikkeling van de jaarlijkse kosten kunnen deze bedragen veranderen.
Aan het begin en einde van het tuinseizoen wordt de leden gevraagd mee te helpen bij het opruimen en schoonmaken van de complexen. Doorgaans houdt dit in dat centrale plekken van onkruid worden ontdaan, waterputten worden schoongemaakt etc. De praktijk leert dat dit een zaterdagochtend in beslag neemt.


Als u een tuin wilt huren, kunt u zich melden bij de Secretaris van de vereniging. Onder aan deze pagina staat een inschrijfformulier dat u kunt printen. Momenteel is er een wachtlijst, het kan zijn dat het enige tijd duurt voordat er weer een tuin vrij komt.

Een volkstuin

Zonder inspanning levert een volkstuin geen groenten of bloemen. Afhankelijk van de grootte van de tuin en het jaargetijde bedraagt de inspanning voor een 100 m2 tuin ca. 3 á 4 uur per week. In de periode april-mei zal dit wat meer zijn om de tuin gereed te maken. Binnen de vereniging houden we een regel aan dat de tuin voor 15 april bewerkt en geschoond moet zijn voor het nieuwe groeiseizoen. Voor 15 november moet de tuin opgeruimd zijn en vrij van onkruid en plantenresten.
Om een indruk te geven van het verloop van de activiteiten in een volkstuin, zien de werkzaamheden in grote lijnen er als volgt uit:

  • januari-april:              Grond schonen, omspitten en mesten. Sommige groenten kunnen gezaaid worden.
  • mei- september:        Zaaien en oogsten. De grond onkruid vrijhouden.
  • oktober-november:    Late oogst. Plantenresten verwijderen.
  • december-januari:     Oogsten wintergroenten


De periode van eind april tot eind mei kan als een drukke periode worden beschouwd.   
De tijdsbesteding die een volkstuin vraagt, hangt niet alleen af van het oppervlak maar uiteraard ook van de soorten groenten en bloemen die u wenst te verbouwen.

Een doelstelling van de vereniging is om zijn leden met plezier te laten tuinieren met als regel dat dit geen overlast voor buren of anderen mag opleveren. Omdat de VVCL een grote vereniging is, verdeeld over 2 complexen, is er een ‘Tuinreglement’ opgesteld. In dit “Tuinreglement” worden handvatten gegeven over zaken die overlast zouden kunnen geven. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het kweken van bij de wet verboden soorten, geen overlast zal geven, maar wel verboden is. Struiken en bomen zodanig plaatsen dat die hinderlijke schaduwwerking voor een buurman oplevert, is wél een duidelijke vorm van overlast.
De ‘tuincommissarissen’ zijn binnen de VVCL de functionarissen die toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken. Zij signaleren of er ergens overlast kan ontstaan. Zij zijn als het ware de bedrijfsleiders op de 2 tuincomplexen. Voordat u grote veranderingen in uw tuin gaat aanbrengen, zoals het plaatsen van een kas of fruitbomen, wordt aanbevolen om dit vooraf met de tuincommissaris te bespreken. Collega tuinders en de informatie op deze website kunnen antwoord geven over praktische zaken m.b.t. zaaien, mesten, onderhoud van planten etc.
Voor het plaatsen van een kas, in het algemeen ‘bouwwerken’ hoger dan 60 cm is een vergunning van de gemeente Leusden vereist.

Een aantal leden van de VVCL runnen ‘de Winkel’. Ten behoeve van de leden worden er diverse soorten tuinmaterialen gemeenschappelijk ingekocht. Bamboestokken, mest, plantjes, paaltjes, gaas etc. zijn hier voorbeelden van. Aan het begin van het jaar kan men opgeven welke zaden en pootgoed men wil hebben. De winkel bundelt alle bestellingen waarna wordt  ingekocht. De winkel is gevestigd op het complex ‘de Punt’. In het seizoen is men op zaterdag van 10.00-12.00 uur geopend en na telefonische afspraak.

 

 

Attachments:
Download this file (Inschrijfformulier VVCL.pdf)Inschrijfformulier[ ]247 kB
Download this file (Mutatieformulier VVCL.pdf)Wijzigingsformulier[ ]197 kB
Download this file (Opzegformulier VVCL.pdf)Opzegformulier[ ]195 kB
   
© VVCL